Roerige tijden breken aan.

Nog wat reglement wijzigingen in 1938 Eind 1938 stonden in het jaarlijkse DXCC overzicht 80 calls genoemd die 100 of meer landen hadden bevestigd. De lijst was gesorteerd (zoals gebruikelijk) op aantal bevestigde landen. De lijst werd aangevoerd door G6WY(5) met 140 landen. De tweede Europeaan was ON4AU(40) op de negende plaats met 125 landen. Onze Ed, PA0XF(43) stond op plaats 46 met 105 bevestigde landen. Tussen haakjes is het DXCC-lid-nummer genoemd. Ook was in het december 1938 nummer van QST een aangepast DXCC reglement te vinden, dat intussen was gegroeid tot 14 artikelen. De belangrijkste wijzigingen waren: a). IIn landen waar vergunningen op normale manier werden toegekend mochten alleen QSLs van stations uit die landen worden ingezonden ter controle. b). Bij elke aanvraag voor het DXCC of voor extra bevestigingen moest ook een lijst worden meegestuurd waar alle claims op te vinden waren. Die lijst kon dan voor toekomstige claims worden gebruikt. Gebruik van gewijzigde Amerikaanse prefixen. Het ging langzaam met de prefix-wijzigingen van de Amerikaanse stations in de Stille Zuidzee en de nabije bezittingen zoals Porto Rico en de Amerikaanse Viginia Eilanden.. Nieuwe calls moesten namelijk worden aangevraagd bij de F.C.C. voordat je met de nieuwe prefix actief mocht zijn. Er werd geen lijst bijgehouden van aanpassingen aan de ARRL Countries List. Dat moest je dus zelf maar bijhouden, anders zou je wel eens een ex-land (zoals Oostenrijk) over het hoofd kunnen zien.. In 1938 werden 958 W.A.C. certificaten uitgereikt. De meeste aanvragen kwamen uit Engeland (95), gevolgd door België (36) en Duitsland (23). Er werden in 1938 16 WAC certificaten aan Nederlanders uitgereikt, 10 in CW en 6 in Phone (AM). Calls van deze stations zijn niet bekend. Bedrog Door het DXCC certificaat was de vraag naar QSL kaarten voor de bevestiging van het QSO flink toegenomen. Want alleen door deze QSL kaarten op te sturen naar de ARRL kon je bewijzen dat je met het geclaimde land een verbinding had gemaakt. En als je in een zeldzaam land woonde, dan werd al “jacht” op je gemaakt. Dit veroorzaakte wel zeer bekende gevolgen, zoals de activiteit van “Phonies” ofwel het product van iemands verbeelding. In mei 1939 stonden er 123 calls genoemd in de DXCC lijst. En een groot aantal had al een aanvraag ingestuurd om aspirant lid te mogen worden. Ze hadden natuurlijk al minstens 75 DXCC landen bevestigd. Geloof het of niet, maar een paar vooraanstaande Big Gun DX stations probeerden hun score in de maandelijkse lijst te verbeteren door QSL kaarten handmatig te wijzigen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het logische gevolg was dat hiervoor werd gewaarschuwd. Elke wijziging of vervalsing van QSL kaarten zou als gevolg hebben dat de call van de valsspeler uit de DXCC lijst zou verdwijnen, en dat de frauderende amateur geen DXCC lid meer kon worden. De ARRL werd verweten dat het genoemde bedrog niet waar was. De DXCC leden waren bang dat hun call uit de lijst zou verdwijnen en controleerden de ledenlijsten zeer uitvoerig. Maar niemand kon zeggen dat zijn call uit de lijst geschrapt was. Die controle was niet eenvoudig. Even van een bladzijde van QST een foto-kopie maken ging niet. Als je jouw QST blad niet wou beschadigen dan moest je de lijsten overtypen, Pas daarna kon je calls tegen elkaar wegstrepen. Met potlood natuurlijk wan de balpen was nog maar net in 1938 uitgevonden. De balpen lekte echter nog teveel. Een commercieel product kwam pas beschikbaar na de tweede wereldoorlog. Toch was het bedrog waar zoals in de rubriek “How’s DX” van het juni 1939 van QST stond vermeld. Hier is de volledige tekst. A few months back, mention was made that some of the DXCC guys were going to be dropped because they had been caught altering cards submitted in evidence. Apparently this little item caused some of the lads to check up immediately on the list to see if they were the ones left off, or to see if they could find who the rodents were. When they finally determined that no one had been dropped, they wrote in and accused us of running a bluff. No bluff, my hearties - it just takes a little time to check on some of these things. You'll find a few missing right now. Go ahead and check up; we'll wait for you. You found them, did you? Well, we could have saved you the trouble by naming them outright, but we've decided never to mention them again on this page. We don't go much for fellows that attach so much importance to their relative standing on the DXCC list that they cheat to beat out their fellow hams. In the immortal words of that sage of radio, W1QV: "After all, it's only a hobby." DX is !! Allways. In het augustus 1939 nummer van QST verscheen de laatste genummerde DX Century Club List. In latere lijsten werd het DXCC nummer steeds weggelaten. Het laatst bekende Prewar DXCC nummer is 156, uitgegeven aan W1ZI (100 countries). PA0QF haalde de 100 net niet. Hij had 99 bevestigde landen, en kwam dus nog niet op de genummerde lijst voor. PA0XF, Ed, was daarom de enige Nederlander van wie het vooroorlogse DXCC nummer bekend is. Nr.43. Het rommelt in de Wereld In Europa vielen troepen van de Duitse Wehrmacht op 1 september 1939 Polen binnen. Dit leidde op 3 september 1939 tot een oorlogsverklaring aan Duitsland door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. WW-II was begonnen. Natuurlijk had dit invloed op het zendamateurisme. De Amerikanen werden gevraagd neutraal te blijven. De schaduw van de oorlog was direct waarneembaar in de hobby. Ondanks het feit dat Engeland en Frankrijk in oorlog zijn waardoor deze landen en hun bezittingen uit de lucht zijn was er nog activiteit uit deze bezittingen. België en Nederland waren nog neutraal,maar er vonden geen zendactiviteiten meer plaats. Zendamateurs in Nederland waren met ingang van 30 Augustus 1939 uit de lucht. Van de 204 landen, die herkenbaar waren aan hun eigen prefix(en), waren er nog maximaal 115 actief op de banden. Ook Zuid Afrika stopte met ingang van 29 oktober met zendactiviteiten. 1940 en de oorlog. De Amerikanen mochten nog uitzenden, en gingen nog door met het DXCC certificaat en de jacht daarop. In januari 1940 stond in QST het laatste vernieuwde DXCC reglement. Het reglement kende een paar opmerkelijke aanpassingen: Artikel 2. QSO’s met landen waar de overheid zendactiviteit verboden heeft, tellen NIET voor het DXCC Artikel 3. QSO’s, gemaakt na 15 december 1939, met stations in landen welke door de President van de USA in Proclamaties van Neutraliteit worden genoemd, tellen NIET voor het DXCC. Tot nu to zijn dit de volgende landen; Duitsland, Frankrijk, Polen, verenigd Koninkrijk, India, Australië, Canada, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika. Dit geldt ook voor landen die in nieuwe proclamaties worden genoemd. De proclamatie datum is dan de begindatum van ongeldigheid.. Artikel 9. Alle aanvragen moeten worden opgestuurd zoals deze door de afzender van de QSL is verstuurd. Elke verandering van deze gegevens heeft diskwalificatie van het DXCC tot gevolg. Diskwalificatie vindt ook plaats als de betreffende QSLs niet wordt bijgevoegd bij de aanvraag. Eind februari 1940 waren er nog 2 Europese landen die het zendamateurisme nog niet verboden hebben; Estland en Hongarije. In Mei 1940 werd in QST een andere presentatie van de DXCC ledenlijst aangekondigd. En werden geen lidnummers van leden meer geprint, en er kwam een vorm van Honor Roll listing. Calls van stations die meer dan 115 landen bevestigd hadden werden anders getoond in de lijst dan die stations met minder bevestigde landen. De laatste bekende resultaten van DXCC leden waarvan het lidnummer bekend is, is hierboven te zien. Hierboven is de lijst te vinden van DXCC leden welke na Augustus 1939 hun DXCC behaalden. In oktober 1939 wist PA0QF nog juist zijn 100ste land bevestigd te krijgen bij de ARRL. Hij was dus de tweede Nederlander die zich DXCC lid kon noemen. Zijn DXCC nummer is onbekend. PA0QZ bleef steken op 93 landen, en PA0JMW kwam niet verder dan 77 bevestigde landen. Eind juli werden de activiteiten van de Amerikanen op de banden ook verder ingedamd. Alleen QSO’s tussen Amerikanen onderling en QSO’s met de Amerikaanse bezittingen waren nog toegestaan. Ook mocht nog met Amerikanen in de Kanaalzone en de Filipijnen een verbinding worden gemaakt. In december 1940 werd besloten de publicatie van de DXCC lijst voorlopig te staken. In 1941 werd nog een kleine lijst van aanvullingen/wijzigingen, van amateurs gepubliceerd. Ook deze wijziging is in de overzichten verwerkt. Prewar DXCC phone. Er was ook al een DXCC-Telephony only. Op de lijst kwamen slechts 5 calls voor. Petje af voor deze vijf. En van deze 5 hadden W2GW en W4CYU ook al het “Normale DXCC” binnengesleept. Rechts zijn alle stations die in het bezit zijn van DXCC-Phone te vinden. W2AZ kreeg het eerste DXCC Phone certificaat met 101 bevestigde landen. Helaas was W2IXY, Dorothy Hall, er niet in geslaagd om 100 landen bevestigd te krijgen. Amerika in oorlog in 1941. De laatste bekende leider van de Prewar DXCC Honor Roll is W2GT. Hij wist 152 landen bevestigd te krijgen voordat ook voor Amerika de oorlog begon. G6WY was zijn eerste plaats in de honor Roll lijst kwijtgeraakt, maar stond met 145 landen op plaats 6 van de Honor Roll. In de DX Century Club lijst zijn twee calls te vinden die in het naoorlogse DXCC meer bekendheid kregen. Dat waren Charlie Mellen, W1FH met 138 landen, en W4BPD, Gus Browning met 132 landen. De aanval van Japan op Pearl Harbor op 7 december 1941, kwam als een grote schok voor het Amerikaanse volk en leidde rechtstreeks tot de Amerikaanse betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog, zowel in de Stille Oceaan als in Europa. Op 8 december 1941 werd alle amateur verkeer van Amerikaanse zendamateurs verboden door de F.C.C. De Verenigde Staten verklaarden die dag de oorlog aan Japan. De tweede wereldoorlog was voor Amerika nu ook begonnen. Nawoord. Na de tweede wereldoorlog was het nog mogelijk om aanvragen of aanvullingen voor het Prewar DXCC naar de ARRL op te sturen. Er vonden echter geen publicaties van deze mutaties meer plaats. Bij navraag in 2017 bij de ARRL hierover werd als antwoord gegeven dat de ARRL deze mutaties niet heeft bewaard. De informatie op deze pagina is de laatst bekende DXCC informatie. Mocht u op of aanmerkingen hebben, of nog beter, extra materiaal, dan houd ik me aanbevolen. 73, Wino, PA0ABM
DXCC voor 1945
Pas op 26 juni 1967, 10 dagen na de geboorte van onze dochter Martie, kwam ik in het bezit van dit certificaat Lijst van Dxers die niet genoeg landen bevestigd hadden om DX Century Club lid te worden W8CRA, Frank Lucas, DXCC Nr 1. Proficiat
QSL Verzameling Alle hier getoonde Nederlandse QSL kaarten komen van de Historische QSL kaarten verzameling van Gerard Nieboer, PA0U Voor meer info over die QSL verzameling kan je contact opnemen met Gerard

Roerige tijden breken aan.

Nog wat reglement wijzigingen in 1938 Eind 1938 stonden in het jaarlijkse DXCC overzicht 80 calls genoemd die 100 of meer landen hadden bevestigd. De lijst was gesorteerd (zoals gebruikelijk) op aantal bevestigde landen. De lijst werd aangevoerd door G6WY(5) met 140 landen. De tweede Europeaan was ON4AU(40) op de negende plaats met 125 landen. Onze Ed, PA0XF(43) stond op plaats 46 met 105 bevestigde landen. Tussen haakjes is het DXCC-lid-nummer genoemd. Ook was in het december 1938 nummer van QST een aangepast DXCC reglement te vinden, dat intussen was gegroeid tot 14 artikelen. De belangrijkste wijzigingen waren: a). IIn landen waar vergunningen op normale manier werden toegekend mochten alleen QSLs van stations uit die landen worden ingezonden ter controle. b). Bij elke aanvraag voor het DXCC of voor extra bevestigingen moest ook een lijst worden meegestuurd waar alle claims op te vinden waren. Die lijst kon dan voor toekomstige claims worden gebruikt. Gebruik van gewijzigde Amerikaanse prefixen. Het ging langzaam met de prefix-wijzigingen van de Amerikaanse stations in de Stille Zuidzee en de nabije bezittingen zoals Porto Rico en de Amerikaanse Viginia Eilanden.. Nieuwe calls moesten namelijk worden aangevraagd bij de F.C.C. voordat je met de nieuwe prefix actief mocht zijn. Er werd geen lijst bijgehouden van aanpassingen aan de ARRL Countries List. Dat moest je dus zelf maar bijhouden, anders zou je wel eens een ex-land (zoals Oostenrijk) over het hoofd kunnen zien.. In 1938 werden 958 W.A.C. certificaten uitgereikt. De meeste aanvragen kwamen uit Engeland (95), gevolgd door België (36) en Duitsland (23). Er werden in 1938 16 WAC certificaten aan Nederlanders uitgereikt, 10 in CW en 6 in Phone (AM). Calls van deze stations zijn niet bekend. Bedrog Door het DXCC certificaat was de vraag naar QSL kaarten voor de bevestiging van het QSO flink toegenomen. Want alleen door deze QSL kaarten op te sturen naar de ARRL kon je bewijzen dat je met het geclaimde land een verbinding had gemaakt. En als je in een zeldzaam land woonde, dan werd al “jacht” op je gemaakt. Dit veroorzaakte wel zeer bekende gevolgen, zoals de activiteit van “Phonies” ofwel het product van iemands verbeelding. In mei 1939 stonden er 123 calls genoemd in de DXCC lijst. En een groot aantal had al een aanvraag ingestuurd om aspirant lid te mogen worden. Ze hadden natuurlijk al minstens 75 DXCC landen bevestigd. Geloof het of niet, maar een paar vooraanstaande Big Gun DX stations probeerden hun score in de maandelijkse lijst te verbeteren door QSL kaarten handmatig te wijzigen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het logische gevolg was dat hiervoor werd gewaarschuwd. Elke wijziging of vervalsing van QSL kaarten zou als gevolg hebben dat de call van de valsspeler uit de DXCC lijst zou verdwijnen, en dat de frauderende amateur geen DXCC lid meer kon worden. De ARRL werd verweten dat het genoemde bedrog niet waar was. De DXCC leden waren bang dat hun call uit de lijst zou verdwijnen en controleerden de ledenlijsten zeer uitvoerig. Maar niemand kon zeggen dat zijn call uit de lijst geschrapt was. Die controle was niet eenvoudig. Even van een bladzijde van QST een foto-kopie maken ging niet. Als je jouw QST blad niet wou beschadigen dan moest je de lijsten overtypen, Pas daarna kon je calls tegen elkaar wegstrepen. Met potlood natuurlijk wan de balpen was nog maar net in 1938 uitgevonden. De balpen lekte echter nog teveel. Een commercieel product kwam pas beschikbaar na de tweede wereldoorlog. Toch was het bedrog waar zoals in de rubriek “How’s DX” van het juni 1939 van QST stond vermeld. Hier is de volledige tekst. A few months back, mention was made that some of the DXCC guys were going to be dropped because they had been caught altering cards submitted in evidence. Apparently this little item caused some of the lads to check up immediately on the list to see if they were the ones left off, or to see if they could find who the rodents were. When they finally determined that no one had been dropped, they wrote in and accused us of running a bluff. No bluff, my hearties - it just takes a little time to check on some of these things. You'll find a few missing right now. Go ahead and check up; we'll wait for you. You found them, did you? Well, we could have saved you the trouble by naming them outright, but we've decided never to mention them again on this page. We don't go much for fellows that attach so much importance to their relative standing on the DXCC list that they cheat to beat out their fellow hams. In the immortal words of that sage of radio, W1QV: "After all, it's only a hobby." DX is !! Allways. In het augustus 1939 nummer van QST verscheen de laatste genummerde DX Century Club List. In latere lijsten werd het DXCC nummer steeds weggelaten. Het laatst bekende Prewar DXCC nummer is 156, uitgegeven aan W1ZI (100 countries). PA0QF haalde de 100 net niet. Hij had 99 bevestigde landen, en kwam dus nog niet op de genummerde lijst voor. PA0XF, Ed, was daarom de enige Nederlander van wie het vooroorlogse DXCC nummer bekend is. Nr.43. Het rommelt in de Wereld In Europa vielen troepen van de Duitse Wehrmacht op 1 september 1939 Polen binnen. Dit leidde op 3 september 1939 tot een oorlogsverklaring aan Duitsland door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. WW-II was begonnen. Natuurlijk had dit invloed op het zendamateurisme. De Amerikanen werden gevraagd neutraal te blijven. De schaduw van de oorlog was direct waarneembaar in de hobby. Ondanks het feit dat Engeland en Frankrijk in oorlog zijn waardoor deze landen en hun bezittingen uit de lucht zijn was er nog activiteit uit deze bezittingen. België en Nederland waren nog neutraal,maar er vonden geen zendactiviteiten meer plaats. Zendamateurs in Nederland waren met ingang van 30 Augustus 1939 uit de lucht. Van de 204 landen, die herkenbaar waren aan hun eigen prefix(en), waren er nog maximaal 115 actief op de banden. Ook Zuid Afrika stopte met ingang van 29 oktober met zendactiviteiten. 1940 en de oorlog. De Amerikanen mochten nog uitzenden, en gingen nog door met het DXCC certificaat en de jacht daarop. In januari 1940 stond in QST het laatste vernieuwde DXCC reglement. Het reglement kende een paar opmerkelijke aanpassingen: Artikel 2. QSO’s met landen waar de overheid zendactiviteit verboden heeft, tellen NIET voor het DXCC Artikel 3. QSO’s, gemaakt na 15 december 1939, met stations in landen welke door de President van de USA in Proclamaties van Neutraliteit worden genoemd, tellen NIET voor het DXCC. Tot nu to zijn dit de volgende landen; Duitsland, Frankrijk, Polen, verenigd Koninkrijk, India, Australië, Canada, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika. Dit geldt ook voor landen die in nieuwe proclamaties worden genoemd. De proclamatie datum is dan de begindatum van ongeldigheid.. Artikel 9. Alle aanvragen moeten worden opgestuurd zoals deze door de afzender van de QSL is verstuurd. Elke verandering van deze gegevens heeft diskwalificatie van het DXCC tot gevolg. Diskwalificatie vindt ook plaats als de betreffende QSLs niet wordt bijgevoegd bij de aanvraag. Eind februari 1940 waren er nog 2 Europese landen die het zendamateurisme nog niet verboden hebben; Estland en Hongarije. In Mei 1940 werd in QST een andere presentatie van de DXCC ledenlijst aangekondigd. En werden geen lidnummers van leden meer geprint, en er kwam een vorm van Honor Roll listing. Calls van stations die meer dan 115 landen bevestigd hadden werden anders getoond in de lijst dan die stations met minder bevestigde landen. De laatste bekende resultaten van DXCC leden waarvan het lidnummer bekend is, is hierboven te zien. Hierboven is de lijst te vinden van DXCC leden welke na Augustus 1939 hun DXCC behaalden. In oktober 1939 wist PA0QF nog juist zijn 100ste land bevestigd te krijgen bij de ARRL. Hij was dus de tweede Nederlander die zich DXCC lid kon noemen. Zijn DXCC nummer is onbekend. PA0QZ bleef steken op 93 landen, en PA0JMW kwam niet verder dan 77 bevestigde landen. Eind juli werden de activiteiten van de Amerikanen op de banden ook verder ingedamd. Alleen QSO’s tussen Amerikanen onderling en QSO’s met de Amerikaanse bezittingen waren nog toegestaan. Ook mocht nog met Amerikanen in de Kanaalzone en de Filipijnen een verbinding worden gemaakt. In december 1940 werd besloten de publicatie van de DXCC lijst voorlopig te staken. In 1941 werd nog een kleine lijst van aanvullingen/wijzigingen, van amateurs gepubliceerd. Ook deze wijziging is in de overzichten verwerkt. Prewar DXCC phone. Er was ook al een DXCC-Telephony only. Op de lijst kwamen slechts 5 calls voor. Petje af voor deze vijf. En van deze 5 hadden W2GW en W4CYU ook al het “Normale DXCC” binnengesleept. Rechts zijn alle stations die in het bezit zijn van DXCC-Phone te vinden. W2AZ kreeg het eerste DXCC Phone certificaat met 101 bevestigde landen. Helaas was W2IXY, Dorothy Hall, er niet in geslaagd om 100 landen bevestigd te krijgen. Amerika in oorlog in 1941. De laatste bekende leider van de Prewar DXCC Honor Roll is W2GT. Hij wist 152 landen bevestigd te krijgen voordat ook voor Amerika de oorlog begon. G6WY was zijn eerste plaats in de honor Roll lijst kwijtgeraakt, maar stond met 145 landen op plaats 6 van de Honor Roll. In de DX Century Club lijst zijn twee calls te vinden die in het naoorlogse DXCC meer bekendheid kregen. Dat waren Charlie Mellen, W1FH met 138 landen, en W4BPD, Gus Browning met 132 landen. De aanval van Japan op Pearl Harbor op 7 december 1941, kwam als een grote schok voor het Amerikaanse volk en leidde rechtstreeks tot de Amerikaanse betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog, zowel in de Stille Oceaan als in Europa. Op 8 december 1941 werd alle amateur verkeer van Amerikaanse zendamateurs verboden door de F.C.C. De Verenigde Staten verklaarden die dag de oorlog aan Japan. De tweede wereldoorlog was voor Amerika nu ook begonnen. Nawoord. Na de tweede wereldoorlog was het nog mogelijk om aanvragen of aanvullingen voor het Prewar DXCC naar de ARRL op te sturen. Er vonden echter geen publicaties van deze mutaties meer plaats. Bij navraag in 2017 bij de ARRL hierover werd als antwoord gegeven dat de ARRL deze mutaties niet heeft bewaard. De informatie op deze pagina is de laatst bekende DXCC informatie. Mocht u op of aanmerkingen hebben, of nog beter, extra materiaal, dan houd ik me aanbevolen. 73, Wino, PA0ABM
DXCC voor 1945
Pas op 26 juni 1967, 10 dagen na de geboorte van onze dochter Martie, kwam ik in het bezit van dit certificaat W8CRA, Frank Lucas, DXCC Nr 1. Proficiat