De eerste DX Century Club regels

Onderstaande tekst was de introductie tot de z.g. Prewar DXCC. From its simple beginnings, culminating in the announcement of the new DX award, The DX Century Club, in September 1937 QST (which was itself based on the "ARRL List of Countries" published in January 1937 QST), membership in the ARRL DX Century Club (DXCC) has been the mark of distinction among radio amateurs the world over. That it is regarded with such prestige by DXers is a testament to its integrity and level of chievement. The high standards of DXCC are intensely defended and supported by its membership. The rules established by the founders of DXCC were consistent with the art of Amateur Radio as it existed at the time. As technology improved the ability to communicate, the rules were progressively changed to maintain a competitive environment and complement the gaining popularity of DXCC. Lid van de DXCC betekende aanzien. Vanaf het begin van de melding van het nieuwe DX certificaat The DX Century Club in de QST van september 1937 was lid zijn van deze club bepalend voor het aanzien van de zendamateur. Hoe meer landen je had “gewerkt”, des te hoger was het aanzien De DXCC lijst was gebaseerd op de ARRL List of Countries . En om de voortschrijdende techniek bij te houden, en mee te gaan met politieke veranderingen werden progressieve regels opgesteld voor het lidmaatschap van de DX Century Club. Het DXCC lidmaatschap Zo werd het DXCC aangekondigd in het september nummer van QST in 1937. A new "Club" -- the "DX" CENTURY CLUB with full specifications on qualifying. It is a form of special certification or recognition for outstanding DX men in our amateur ranks. Je kon je al aanmelden als aspirant lid van de DXCC als je kon aantonen dat je met minimaal 75 landen een verbinding had gehad. Maar om een volwaardig lid van de DXCC te worden moest je daar nog minstens 25 landen aan toevoegen. Want pas, als je kon aantonen dat je een QSO had gehad met minstens 100 landen van de ARRL Countries List werd je een volwaardig lid. “When you have confirmed contacts with some 75 or more countries to your credit you "rate" and start working for the full 100 that constitutes the century mark and a certificate ! It is plenty hard to make the DX (Century Club) QST list. This will record progress between 75 and 100-or-more countries.” “Can you qualify?” Natuurlijk had de nieuwe club ook regels opgesteld. Want je werd niet zomaar lid. Op pagina 59 en 60 van hetzelfde QST nummer (Sept. 1937) werden de regels gepubliceerd. Erg simpel, als je die vergelijkt met de huidige regels, maar er was al in elk geval een reglement. Het DX Century Club reglement. De ARRL Communicatie Afdeling geeft een nieuw DX certificaat uit aan iedere amateur die kan aantonen dat hij of zij verbinding heeft gehad met tenminste 100 verschillende DXCC landen. Het is de bedoeling elke maand in QST een lijst te printen van alle amateurs die kunnen aantonen met 75 of meer landen een verbinding te hebben gemaakt. bewijzen daarvan moeten naar de ARRL worden opgestuurd. Als daarna bewijs van contacten met meer landen worden overlegd, dan wordt de lijst in QST aangepast. Op deze manier is voor iederen zichtbaar wat de prestaties zijn van de betreffende amateur. Als bewijs van contacten met 100 of meer landen is aangetoond zal de betreffende amateur automatisch lid worden van de DX century Club. Pas dan wordt hem of haar het certificaat toegestuurd. hierbij wordt iedereen, waar je ook woont, uitgenodigd om lid te worden van de “Century Club” als je 75 of meer bevestigde landen, van de QST lijst kunt aantonen. Maak een pakje van je QSL kaarten, en stuur die op naar het ARRL Communicatie Departement, West Harford, Connecticut. Zorg wel voor voldoende retourporto voor het terugsturen van je QSL kaarten. Bij voldoende bewijs wordt je cll en je resultaat in QST gepubliceerd. En als je 100 bevestigde landen hebt, dat wordt je lid van de “Century Club”, en dat is waarlijk een prestatie van jewelste. Wie stuurt ons de eerste verzameling QSL kaarten? Er zijn wel een aantal regels waaraan je inzending moet voldoen: All we ask is that you adhere to the following rules: 1) alle verbindingen moeten gemaakt zijn met stations in de toegestane amateurbanden en met legale amateur roepletters. 2). Alle verbindingen moet gemaakt zijn met “landstations”. verbindingen met schepen, ook al liggen die voor anker in de haven zijn ongeldig. 3). Alle verbindingen moeten gemaakt zijn vanuit hetzelfde call-district of als dit niet van toepassing is, vanuit hetzelfde land. 4) De ARRL Countires List, zoals gepubliceerd in het januari-1937 nummer van QST (pagina 51) wordt gebruikt voor het bepalen van het land. 4A). In het geval dat een land niet meer bestaat, wordt het land wel geteld als het land op de ARRL lijst stond tijdens de datum van het QSO. 5). Bewijzen van alle geclaimde landen moeten bij de aanvraag worden meegestuurd. Verbindingen van landen welke enkel dmv DX contest logs kunnen worden aangetoond worden niet geaccepteerd. 6). Er is geen datum limiet gesteld voor de QSO’s. Wel geldt dat alle QSO’s gemaakt moeten zijn vanuit hetzelfde call-district of, als dit niet van toepassing is, vanuit hetzelfde land. QSO’s mogen met verschillende roeplwetters zijn gemaakt, mits de machtiginghouder dezelfde persoon is. 7) De call van elke aanvrager, waar hij of zij ook woont, die minimaal 75 landen heeft bevestigd, wordt gepubliceerd in QST. Daarbij wordt ook het aantal bevestigde landen getoond. 8). Na de eerste aanvraag mogen ook bewijzen van nieuwe landen worden ingestuurd. De QST lijst wordt dan aangepast met het nieuwe totaal. 9). Stations die tenminste 100 bevestigde landen hebben worden automatisch lid van de Dx Century Club. 10). Bij elke aanvraag, dus ook bij aanvullingen, moet voldoende retour-porto worden bijgevoegd. 11). Alle aanvragen moeten worden opgestuurd naar Communicatons Department A.R.R.L., 38 La Salle Road, West Harford, Connecticut. U.S.A. Dat is het. Stuur je aanvraag zo snel mogelijk in. We zijn zeer benieuwd wie de eerste aanvragers zijn. Let op, deze QST is de enige officiële plek waar het aantal bevestigde landen wordt gepubliceerd. Elke echte DXer wil graag in deze lijst staan. De eerste lijst zal verschijnen in het novembernummer van QST, 1937. Zorg ervoor dat JOUW call in deze lijst staat !! Tot zover de officiële aankondiging van het Prewar DXCC certificaat. Toch lief van de ARRL om ook stations die nog geen 100 landen bevestigd hadden in de lijst te zetten. Want 100 landen werken en bevestigd krijgen, was in die tijd geen gemakkelijke opgave. En elke QSL kaart moest gecontroleerd worden voor welk land die telde. Een mega klus voor de ARRL. Of toch niet?
DXCC voor 1945
QSL Gallery Een hoop oude QSL kaarten zijn gecopiëerd van de fantastische website van Tony, G4UZN. Meer oude QSL kaarten zien? Breng dan een bezoek aan de website van Tony. http://qsl-history.webs.com/ Maar er zijn meer historische QSL websites zoals http://www.dokufunk.org http://hamgallery.com/ Bezoek die sites eens, je zult verbaasd zijn. Veel oude Nederlandse QSL kaarten komen van de Historische QSL kaarten verzameling van Gerard Nieboer, PA0U Gerard zegt; Gooi geen QSL kaarten meer weg, hoe ouder hoe beter Neem eerst contact op met PA0U voordat U uw QSL verzameling weggooit.

De eerste DX Century Club regels

Onderstaande tekst was de introductie tot de z.g. Prewar DXCC. From its simple beginnings, culminating in the announcement of the new DX award, The DX Century Club, in September 1937 QST (which was itself based on the "ARRL List of Countries" published in January 1937 QST), membership in the ARRL DX Century Club (DXCC) has been the mark of distinction among radio amateurs the world over. That it is regarded with such prestige by DXers is a testament to its integrity and level of chievement. The high standards of DXCC are intensely defended and supported by its membership. The rules established by the founders of DXCC were consistent with the art of Amateur Radio as it existed at the time. As technology improved the ability to communicate, the rules were progressively changed to maintain a competitive environment and complement the gaining popularity of DXCC. Lid van de DXCC betekende aanzien. Vanaf het begin van de melding van het nieuwe DX certificaat The DX Century Club in de QST van september 1937 was lid zijn van deze club bepalend voor het aanzien van de zendamateur. Hoe meer landen je had “gewerkt”, des te hoger was het aanzien De DXCC lijst was gebaseerd op de ARRL List of Countries . En om de voortschrijdende techniek bij te houden, en mee te gaan met politieke veranderingen werden progressieve regels opgesteld voor het lidmaatschap van de DX Century Club. Het DXCC lidmaatschap Zo werd het DXCC aangekondigd in het september nummer van QST in 1937. A new "Club" -- the "DX" CENTURY CLUB with full specifications on qualifying. It is a form of special certification or recognition for outstanding DX men in our amateur ranks. Je kon je al aanmelden als aspirant lid van de DXCC als je kon aantonen dat je met minimaal 75 landen een verbinding had gehad. Maar om een volwaardig lid van de DXCC te worden moest je daar nog minstens 25 landen aan toevoegen. Want pas, als je kon aantonen dat je een QSO had gehad met minstens 100 landen van de ARRL Countries List werd je een volwaardig lid. “When you have confirmed contacts with some 75 or more countries to your credit you "rate" and start working for the full 100 that constitutes the century mark and a certificate ! It is plenty hard to make the DX (Century Club) QST list. This will record progress between 75 and 100-or-more countries.” “Can you qualify?” Natuurlijk had de nieuwe club ook regels opgesteld. Want je werd niet zomaar lid. Op pagina 59 en 60 van hetzelfde QST nummer (Sept. 1937) werden de regels gepubliceerd. Erg simpel, als je die vergelijkt met de huidige regels, maar er was al in elk geval een reglement. Het DX Century Club reglement. De ARRL Communicatie Afdeling geeft een nieuw DX certificaat uit aan iedere amateur die kan aantonen dat hij of zij verbinding heeft gehad met tenminste 100 verschillende DXCC landen. Het is de bedoeling elke maand in QST een lijst te printen van alle amateurs die kunnen aantonen met 75 of meer landen een verbinding te hebben gemaakt. bewijzen daarvan moeten naar de ARRL worden opgestuurd. Als daarna bewijs van contacten met meer landen worden overlegd, dan wordt de lijst in QST aangepast. Op deze manier is voor iederen zichtbaar wat de prestaties zijn van de betreffende amateur. Als bewijs van contacten met 100 of meer landen is aangetoond zal de betreffende amateur automatisch lid worden van de DX century Club. Pas dan wordt hem of haar het certificaat toegestuurd. hierbij wordt iedereen, waar je ook woont, uitgenodigd om lid te worden van de “Century Club” als je 75 of meer bevestigde landen, van de QST lijst kunt aantonen. Maak een pakje van je QSL kaarten, en stuur die op naar het ARRL Communicatie Departement, West Harford, Connecticut. Zorg wel voor voldoende retourporto voor het terugsturen van je QSL kaarten. Bij voldoende bewijs wordt je cll en je resultaat in QST gepubliceerd. En als je 100 bevestigde landen hebt, dat wordt je lid van de “Century Club”, en dat is waarlijk een prestatie van jewelste. Wie stuurt ons de eerste verzameling QSL kaarten? Er zijn wel een aantal regels waaraan je inzending moet voldoen: All we ask is that you adhere to the following rules: 1) alle verbindingen moeten gemaakt zijn met stations in de toegestane amateurbanden en met legale amateur roepletters. 2). Alle verbindingen moet gemaakt zijn met “landstations”. verbindingen met schepen, ook al liggen die voor anker in de haven zijn ongeldig. 3). Alle verbindingen moeten gemaakt zijn vanuit hetzelfde call- district of als dit niet van toepassing is, vanuit hetzelfde land. 4) De ARRL Countires List, zoals gepubliceerd in het januari-1937 nummer van QST (pagina 51) wordt gebruikt voor het bepalen van het land. 4A). In het geval dat een land niet meer bestaat, wordt het land wel geteld als het land op de ARRL lijst stond tijdens de datum van het QSO. 5). Bewijzen van alle geclaimde landen moeten bij de aanvraag worden meegestuurd. Verbindingen van landen welke enkel dmv DX contest logs kunnen worden aangetoond worden niet geaccepteerd. 6). Er is geen datum limiet gesteld voor de QSO’s. Wel geldt dat alle QSO’s gemaakt moeten zijn vanuit hetzelfde call-district of, als dit niet van toepassing is, vanuit hetzelfde land. QSO’s mogen met verschillende roeplwetters zijn gemaakt, mits de machtiginghouder dezelfde persoon is. 7) De call van elke aanvrager, waar hij of zij ook woont, die minimaal 75 landen heeft bevestigd, wordt gepubliceerd in QST. Daarbij wordt ook het aantal bevestigde landen getoond. 8). Na de eerste aanvraag mogen ook bewijzen van nieuwe landen worden ingestuurd. De QST lijst wordt dan aangepast met het nieuwe totaal. 9). Stations die tenminste 100 bevestigde landen hebben worden automatisch lid van de Dx Century Club. 10). Bij elke aanvraag, dus ook bij aanvullingen, moet voldoende retour-porto worden bijgevoegd. 11). Alle aanvragen moeten worden opgestuurd naar Communicatons Department A.R.R.L., 38 La Salle Road, West Harford, Connecticut. U.S.A. Dat is het. Stuur je aanvraag zo snel mogelijk in. We zijn zeer benieuwd wie de eerste aanvragers zijn. Let op, deze QST is de enige officiële plek waar het aantal bevestigde landen wordt gepubliceerd. Elke echte DXer wil graag in deze lijst staan. De eerste lijst zal verschijnen in het novembernummer van QST, 1937. Zorg ervoor dat JOUW call in deze lijst staat !! Tot zover de officiële aankondiging van het Prewar DXCC certificaat. Toch lief van de ARRL om ook stations die nog geen 100 landen bevestigd hadden in de lijst te zetten. Want 100 landen werken en bevestigd krijgen, was in die tijd geen gemakkelijke opgave. En elke QSL kaart moest gecontroleerd worden voor welk land die telde. Een mega klus voor de ARRL. Of toch niet?
DXCC voor 1945
QSL Gallery Een hoop oude QSL kaarten zijn gecopiëerd van de fantastische website van Tony, G4UZN. Meer oude QSL kaarten zien? Breng dan een bezoek aan de website van Tony. http://qsl-history.webs.com/ Maar er zijn meer historische QSL websites zoals http://www.dokufunk.org http://hamgallery.com/ Bezoek die sites eens, je zult verbaasd zijn. Veel oude Nederlandse QSL kaarten komen van de Historische QSL kaarten verzameling van Gerard Nieboer, PA0U Gerard zegt; Gooi geen QSL kaarten meer weg, hoe ouder hoe beter Neem eerst contact op met PA0U voordat U uw QSL verzameling weggooit.
De Bismarck Archipel (Papoea Nieuw Guinea, Oceanië)
Bismarck Archipelago De eerste Europeaan die de eilanden bezocht was de nederlandse ontdekkingsreiziger Willem Schouten in 1616. De eilanden werden geannexeerd in 1894 als deel van het Duitse protectoraat New Guinea. Keizer Otto von Bismarck was toen de grote baas, vandaar de naam. Of er ooit iemand actief is geweest voor de tweede wereldorlog vanuit die gebied is onbekend.