De eerste DXCC leden

De eerste Prewar DXCC leden (1937) From the very start of The DX Century Club announced in September, 1937, QST, page 59 and 60, it was clear that you had to be a member otherwise you were not of any importance to the DX-world. IIn november 1937 verscheen de eerste DXCC leden-lijst, twee maanden nadat het DXCC certificaat officieel was aangekondigd. Slechts 5 amateurs waren in staat 100 of meer landen bevestigd te krijgen, gecontroleerd en wel door de ARRL Communications Department. Een van die vijf was geen Amerikaan maar een Engelsman. Natuurlijk werden die landen niet gewerkt in de paar maanden sinds de melding in September 1937. Nee, het was het resultaat van alle jaren dat deze zendamateurs al actief waren op de HF banden. Slechts 5 hadden ziich met minstens 100 landen gemeld. Maar er waren ook anderen die hun QSL kaarten hadden opgestuurd voor die eervolle vermelding in QST. Om in de lijst vernoemd te worden moest je minstens een QSL hebben van 75 landen van de laatste ARRL Countries List. Slechts 12 amateurs hadden de grens van 75 landen bereikt. Ze kwamen er nog een aantal te kort voor de ondergrens van 100 landen. De eerste lijst was dus een magere lijst met maar 17 calls, 14 Amerikanen, 2 Engelsen en 1 Canadees. Hoe kan dat nou vroeg de ARRL zich af. Waar waren alle aanvragen van die amateurs die in het verleden regelmatig beweerd hadden dat zij meer dan 100 landen hadden gewerkt, en dit zouden kunnen aantonen met QSL kaarten? Dus werden de amateurs nogmaals aangespoord hun pakketje QSL kaarten en voldoende retour-porto op te sturen, zodat de lijst een stuk groter zou worden. En die 17 amateurs, die reeds vernoemd waren, werden aangespoord hun lijstje aan te vullen met nieuwe bevestigde landen. Hun verbeterde prestatie werd dan in de eerstvolgende QST gepubliceerd. De lijst in QST was gesorteerd op het aantal bevestigde landen. Maar was dit nu ook de volgorde van het DXCC lidmaatschap? Wie had nu het DXCC certificaat met Nummer 1 gekregen? Pas in latere QST publicaties zou dit wat duidelijker worden. De eerste Prewar DXCC wijziging. In QST van november 1937 werd ook al de eerste wijziging van het reglement gepubliceerd. ARRL was er al direct van overtuigd dat bevestiging van een QSO d.m.v. een QSL kaart vaak moeilijk was, en soms haast onmogelijk. Dus volgde een aanpassing van het reglement. BELANGRIJK !!, ATTENTIE A.U.B. ! Het is moeilijk om van bepaalde landen een QSL de bevestiging van een QSO te krijgen. Artikel 5 van het reglement (zie QST, september 1937, blz 59 en 60) wordt daarom aangepast. ARRL International DX contest logs mogen worden gebruikt voor de bevestiging van een of meer landen. Bevestigingen van landen welke op deze wijze worden geclaimd moeten voldoen aan de volgende condities. 1. Bevestigingen van dit type moeten samen met normale bevestigingen naar de ARRL worden opgestuurd voor controle. Het totaal aantal bevestigingen van alle types moet minstens 75 bedragen. Zijn er reeds 75 of meer bevestigd, dan hoeven enkel de extra bevestigingen worden opgestuurd. 2. Kijk in de uitslag van de contest in QST of de call, die wordt geclaimd voor een nieuw land, in de uitslag voorkomt. Als de call niet voorkomt, dan is geen log ontvangen, en kan het land niet worden goedgekeurd. Voor deze controle kunnen enkel QSO’s van de contest van 1935, 1936 en 1937 gebruikt worden. 3. Voor de controle moet de call, datum en tijd van het QSO worden opgegeven. 4. Past als het resultaat van toekomstige ARRL DX contesten zijn gepubliceerd in QST kunnen deze logs voor DXCC credits worden gebruikt. Pas als het betreffende QSO is gecontroleerd en in orde bevonden zal de DXCC score-lijst in de eerstvolgende QST worden aangepast. Stuur geen brieven met vragen over contest-deelnemers, als deze geen bevestiging opleveren. De lijst in QST toont het antwoord. De eerste DXCC Annual List. In het December 1937 nummer van QST, plaatste de ARRL de volgende oproep: What of those fellows who have been claiming such stupendous DX records through the years? Have they nothing with which to back up their claims? De reden voor deze oproep was duidelijk. Slechts 6 nieuwe amateurs hadden zich aangemeld om met 75 of meer landen in de DX Century Club lijst vernoemd te worden. En natuurlijk hadden een aantal amateurs hun DXCC score wat kunnen verbeteren, en hadden hun extra bevestigingen opgestuurd. Van die 6 nieuwe calls was er eentje die meteen de 100 lijn passeerde. Dat was John Hunter, G2ZQ, de vierde niet Amerikaan. En W1SZ had 9 nieuwe DXCC landen kunnen toevoegen, en was daarmee de eerste amateur die de status van aspirant lid in lid mocht veranderen. Eind 1937 telde de Prewar DXCC lijst slechts 7 leden. En het lid dat in de eerste jaarlijst van de DXCC bovenaan stond was G6WY, H.A.Maxwell White. Hij had een QSL kaart van 114 landen van de landen die vernoemd waren in de ARRL Countries Lijst. Maar wie had DXCC nummer 1 ? En hadden de Amerikanen geen streepje voor doordat zij logs van buitenlanders die hadden meegedaan aan de ARRL International DX Contest, konden gebruiken voor ontbrekende landen? En, was er geen Nederlander die kon bewijzen dat hij/zij QSL had van minstens 75 landen? DX is..
DXCC voor 1945
Pas op 26 juni 1967, 10 dagen na de geboorte van onze dochter Martie, kwam ik in het bezit van dit certificaat

De eerste DXCC leden

De eerste Prewar DXCC leden (1937) From the very start of The DX Century Club announced in September, 1937, QST, page 59 and 60, it was clear that you had to be a member otherwise you were not of any importance to the DX-world. IIn november 1937 verscheen de eerste DXCC leden-lijst, twee maanden nadat het DXCC certificaat officieel was aangekondigd. Slechts 5 amateurs waren in staat 100 of meer landen bevestigd te krijgen, gecontroleerd en wel door de ARRL Communications Department. Een van die vijf was geen Amerikaan maar een Engelsman. Natuurlijk werden die landen niet gewerkt in de paar maanden sinds de melding in September 1937. Nee, het was het resultaat van alle jaren dat deze zendamateurs al actief waren op de HF banden. Slechts 5 hadden ziich met minstens 100 landen gemeld. Maar er waren ook anderen die hun QSL kaarten hadden opgestuurd voor die eervolle vermelding in QST. Om in de lijst vernoemd te worden moest je minstens een QSL hebben van 75 landen van de laatste ARRL Countries List. Slechts 12 amateurs hadden de grens van 75 landen bereikt. Ze kwamen er nog een aantal te kort voor de ondergrens van 100 landen. De eerste lijst was dus een magere lijst met maar 17 calls, 14 Amerikanen, 2 Engelsen en 1 Canadees. Hoe kan dat nou vroeg de ARRL zich af. Waar waren alle aanvragen van die amateurs die in het verleden regelmatig beweerd hadden dat zij meer dan 100 landen hadden gewerkt, en dit zouden kunnen aantonen met QSL kaarten? Dus werden de amateurs nogmaals aangespoord hun pakketje QSL kaarten en voldoende retour-porto op te sturen, zodat de lijst een stuk groter zou worden. En die 17 amateurs, die reeds vernoemd waren, werden aangespoord hun lijstje aan te vullen met nieuwe bevestigde landen. Hun verbeterde prestatie werd dan in de eerstvolgende QST gepubliceerd. De lijst in QST was gesorteerd op het aantal bevestigde landen. Maar was dit nu ook de volgorde van het DXCC lidmaatschap? Wie had nu het DXCC certificaat met Nummer 1 gekregen? Pas in latere QST publicaties zou dit wat duidelijker worden. De eerste Prewar DXCC wijziging. In QST van november 1937 werd ook al de eerste wijziging van het reglement gepubliceerd. ARRL was er al direct van overtuigd dat bevestiging van een QSO d.m.v. een QSL kaart vaak moeilijk was, en soms haast onmogelijk. Dus volgde een aanpassing van het reglement. BELANGRIJK !!, ATTENTIE A.U.B. ! Het is moeilijk om van bepaalde landen een QSL de bevestiging van een QSO te krijgen. Artikel 5 van het reglement (zie QST, september 1937, blz 59 en 60) wordt daarom aangepast. ARRL International DX contest logs mogen worden gebruikt voor de bevestiging van een of meer landen. Bevestigingen van landen welke op deze wijze worden geclaimd moeten voldoen aan de volgende condities. 1. Bevestigingen van dit type moeten samen met normale bevestigingen naar de ARRL worden opgestuurd voor controle. Het totaal aantal bevestigingen van alle types moet minstens 75 bedragen. Zijn er reeds 75 of meer bevestigd, dan hoeven enkel de extra bevestigingen worden opgestuurd. 2. Kijk in de uitslag van de contest in QST of de call, die wordt geclaimd voor een nieuw land, in de uitslag voorkomt. Als de call niet voorkomt, dan is geen log ontvangen, en kan het land niet worden goedgekeurd. Voor deze controle kunnen enkel QSO’s van de contest van 1935, 1936 en 1937 gebruikt worden. 3. Voor de controle moet de call, datum en tijd van het QSO worden opgegeven. 4. Past als het resultaat van toekomstige ARRL DX contesten zijn gepubliceerd in QST kunnen deze logs voor DXCC credits worden gebruikt. Pas als het betreffende QSO is gecontroleerd en in orde bevonden zal de DXCC score-lijst in de eerstvolgende QST worden aangepast. Stuur geen brieven met vragen over contest-deelnemers, als deze geen bevestiging opleveren. De lijst in QST toont het antwoord. De eerste DXCC Annual List. In het December 1937 nummer van QST, plaatste de ARRL de volgende oproep: What of those fellows who have been claiming such stupendous DX records through the years? Have they nothing with which to back up their claims? De reden voor deze oproep was duidelijk. Slechts 6 nieuwe amateurs hadden zich aangemeld om met 75 of meer landen in de DX Century Club lijst vernoemd te worden. En natuurlijk hadden een aantal amateurs hun DXCC score wat kunnen verbeteren, en hadden hun extra bevestigingen opgestuurd. Van die 6 nieuwe calls was er eentje die meteen de 100 lijn passeerde. Dat was John Hunter, G2ZQ, de vierde niet Amerikaan. En W1SZ had 9 nieuwe DXCC landen kunnen toevoegen, en was daarmee de eerste amateur die de status van aspirant lid in lid mocht veranderen. Eind 1937 telde de Prewar DXCC lijst slechts 7 leden. En het lid dat in de eerste jaarlijst van de DXCC bovenaan stond was G6WY, H.A.Maxwell White. Hij had een QSL kaart van 114 landen van de landen die vernoemd waren in de ARRL Countries Lijst. Maar wie had DXCC nummer 1 ? En hadden de Amerikanen geen streepje voor doordat zij logs van buitenlanders die hadden meegedaan aan de ARRL International DX Contest, konden gebruiken voor ontbrekende landen? En, was er geen Nederlander die kon bewijzen dat hij/zij QSL had van minstens 75 landen? DX is..
DXCC voor 1945
Pas op 26 juni 1967, 10 dagen na de geboorte van onze dochter Martie, kwam ik in het bezit van dit certificaat