Geschreven door Peter Casier, ON6TT   Sponsoring, radio amateurs en verlaten eilanden Terwijl Jay en zijn groep de laatste voorbereidingen treffen, probeer ik op de valreep nog wat publiciteit en sponsoring voor onze expeditie te krijgen. Sponsoring voor expedities is sowieso moeilijk los te peuteren. Expedities worden al vlug bekeken als ondernemingen met grote risico's, waar men niet onmiddellijk het nut van inziet. Vaak hebben de bedrijven twijfels over de 'return value' die de sponsoring van een expeditie hen geeft. 'Zullen we extra winst maken, of meer van onze produkten verkopen als we een expeditie sponsoren?'. Er is geen echt sluitend antwoord voor . Ons grootste probleem om voor radio-expedities sponsoring aan te trekken is echter de onbekendheid van het fenomeen 'radio-amateurisme'. Vaak worden radio-amateurs verward met 'vrije radios' of met 'CB'. Die enkelingen die ons echter wel kennen, verstaan dan weer het verband niet tussen radio-amateurisme en expedities... In de brieven naar potentiele sponsors probeer ik het fenomeen 'Radioamateurisme' uit te leggen: Radioamateurs zijn hobby-techniekers, gespecialiseerd in radio-kommunikatie. Om deze hobby te kunnen uitoefenen moeten we speciale examens afleggen die wereldwijd door de RTT-instanties worden uitgeschreven. In België zijn er een vijfduizendtal radioamateurs, maar in de ganse wereld zijn er meer als twee miljoen! Elke radioamateur wordt geïdentificeerd door een unieke roepnaam. Eens gelicencieerd beschikken we over een hele reeks radiofrequenties, waar we twee-wegs radioverbindingen met andere radioamateurs kunnen maken. Het doel van het radioamateurisme is het bevorderen van radio-experimenteel onderzoek. Dit onderzoek moet belangeloos gebeuren. Omdat radioamateurs specialisten zijn die 'radio' als belangrijk communicatie-middel hebben, en ze tot in 's werelds verste uithoeken verspreid zitten, is er naast het technische element, ook een sociale service gegroeid. Vaak springen radio-amateurs in om de communicatie te verzorgen bij rampen. Ook in oorlogsgebieden zijn we vaak de enige mogelijkheid tot kommunikatie die voorhanden is. Een typisch voorbeeld is dat tijdens de Golfoorlog, de enige kommunikatie met Koeweit, via de radioamateurs verliep. Een tweede nevenaktiviteit van veel amateurs, is de onderlinge kompetitie. Om de technische kwaliteit van hun installaties te testen worden internationale wedstrijden georganiseerd. Een andere manier om de technische kwaliteit van een radio-amateurinstallatie uit te testen is om alle landen in de wereld te kontakteren. De radio- amateur definitie van 'een land' is niet enkel bepaald door de politieke grenzen, maar ook door de geografische ligging. Zo behoren bijvoorbeeld de Falklands, politiek gezien, wel bij Groot-Brittanië, maar omdat ze geografisch zo ver van het moederland liggen, worden ze door de radio-amateurs als apart 'land' gezien. Ook Clipperton, als een afgelegen eiland, wordt als een apart land gerekend. Omdat Clipperton onbewoond is, hebben radioamateurs uiteraard enkel een mogelijkheid om een kontakt te maken met dit eiland, als er een radio-expeditie naar toe trekt. Er bestaat een soort 'wereldrangschikking' van de meest gegeerde landen. Voor Europa staat Clipperton op de achtste plaats van die wereldranglijst, en kijken veel radioamateurs uit naar een expeditie die het eiland zou 'aktiveren'. Op die manier proberen we het fenomeen radioamateurs bij de pers bekend te maken, en wat sponsoring los te weken. In de publiciteit wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat twee expeditieleden, Pete en Mike naast hun "werk" als radio-amateur tevens natuurwetenschappelijk onderzoek zullen uitvoeren. Pete is een doctor in de biologie en zal het wildleven op het eiland inventariseren, en waterstalen nemen. Mike is een amateur-geoloog, die al de helft van de wereld heeft afgezworven. Hij wil bodemstalen nemen en die vergelijken met de stalen uit Hawaii. Op een namiddag, vlak voor het vertrek, belt Jay me op mijn werk. De chartermaatschappij heeft een andere boot voor ons gekozen: 'The Spirit of Adventure', en we zullen vanuit San Diego in Californië, en niet vanuit Cabo San Luca in Mexico vertrekken. Tevens heeft een Nederlander, Arie Nugteren zich bij ons team vervoegd. Allemaal goed nieuws. Clipperton, we komen eraan! Lees verder Hoofdstuk 4: Clipperton, het vergeten eiland    
SPONSORS Tegenwoordig zijn er veel radio-clubs uit de hele wereld die graag zien dat mensen zoals ON6TT, Peter Casier radio-actief zijn vanaf onbewoonde (of haast onbewoonde) eilanden. Een van die clubs is de EUDXF, de European DX Foundation. Alle leden betalen  contributie, en die contributies worden nagenoeg geheel besteed aan het steunen van DXpedities. Ook zijn er vaak indivuduals die met een aanzienlijk bedrag zo’n DXpeditie steunen. Ik ben ook lid van de EUDXF en steun individueel DXpedities met een kleine bijdrage.