Voor CW enthousiaten is de CQWW-DX CW contest, DE westrijd waaraan MOET worden deelgenomen. De hele wereld maakt dan hele korte contacten met de de hele wereld. Een wedstrijd die 48 uur duurt. En tijdens deze contest Gastoperator van PI4DX te mogen zijn s een waar feest. CQWW-CW 2013 bij PI4DX Vrijdagmiddag arriveerden alle gast-operators tegelijkertijd in Walsoorden. Dat was niet zo verwonderlijk want ze hadden het vervoer naar PI4DX zeer economisch geregeld. Het welkom-committee bestond uit Erik (PD1DX) en Casper (PA7DX). Tijdens de contest gaven Harm (PC5Z) en Arnold (PA3GDD) ook nog acte de présence. Harm zelfs twee keer. Door het wegvallen van Willy, PA3EVY, bleven er nog maar 4 operators over, die de hele 48 uur van de contest aanwezig zouden zijn. Na overleg werd een paar uur voordat de contest begon besloten om mee te doen in de Multi-One klasse. Een station zou enkel als Running station worden gebruikt. De andere tranceiver zou enkel als Multiplier station worden gebruikt. De vier musketiers hadden zich ook een doel gesteld. Namelijk het verbreken van het Multi-One record, gemaakt door PI4COM tijdens de CQWWCW van 1998. Dat record stond op 5.094.642 punten, gemaakt door 9 operators. Maar helaas was op de site van CQWW dit record niet gedetailleerd uitgewerkt. Wel de tweede hoogste Multi-One score, die van PI4CC, met slechts 150.000 punten minder. Die score was in 2011 door PI4CC neergezet en dat werd met 7 operators gedaan. Hieronder is dit resultaat van PI4CC te zien. Band QSOs Punten Zones Entiteiten 160 205 -- 16 70 80 504 -- 19 87 40 1218 -- 36 122 20 1013 -- 34 116 15 634 -- 33 121 10 66 -- 17 54 Tot 3625 4927825 155 570 Voorkeur om te runnen of te zoeken naar multipliers werd niet uitgesproken. Er zou wel om de 4 uur gewisseld worden van operator. Dit schema betekende dat JanJaap (PG7V) en Wino (PA0ABM) al rond 23 uur gingen slapen. Harry (PA3ARM) was de eerste die op jacht ging naar multipliers en Richard (PA0RRS) was de eerste runner. Ook werd afgesproken te proberen de foutmarge tussen ruwe score en uiteindelijke score zo laag mogelijk te houden. Helaas was de QRM bij de multiplier jagers regelmatig buiten proporties door de slechte discipline van andere multiplier jagers. Het foutpercentage zal hierdoor beslist hoger uitvallen dan verwacht. Maarten (PD2R) kwam de ploeg ook nog versterken. Niet als operator, maar als technische man. De 4 CW operators waren niet zo erg goed bedreven in het bedienen van het antenne-park, en dat zou wel eens problemen kunnen opleveren. Gelukkig bleven die uit, zodat Maarten wat kon uitrusten in de shack. PI4DX, QRV in CQWW-CW 2010, K1CC Rick and Wino, PA0ABM operating Voor beide operators was het duidelijk dat er pas na 10 minuten van band mocht worden gewisseld. Tijdens de eerste uren van de contest was dat natuurlijk geen probleem. Tijdens het eerste uur was er geen sprake van runnen. Er was geen aanbod op 40 meter, dus werd er ook met het running station naar multipliers gezocht. Die werden natuurlijk ook gevonden. Pas na 40 minuten werd op 40 meter op een frequentie halt gehouden, en kon Richard eindelijk runnen. Harry had het wat makkelijker. Hij mocht multipliers werken op 80 en op 160 meter. Er werd dan ook regelmatig van band veranderd, waardoor de multipliers op deze banden werden “weggewerkt”. En steeds na het eerste qso na een bandwissel was het multiplier station genoodzaakt 10 minuten op die band waar het qso gemaakt werd, te blijven. Dat was regelmatig een probleem, want het aanbod aan nieuwe multipliers (Entiteiten en Zones) op die band was niet al te groot. Drie en een half uur na aanvang van de contest was Wino weer aanwezig. Zijn dienst begon met het zetten van koffie. Harry werd, iets na 4 uur afgelost, en kon nu gaan genieten van wat slaapuurtjes. JanJaap had zijn wekker een uur te laat ingesteld, maar werd gelukkig op tijd wakker, zoadat ook Richard op tijd naar bed kon. Gerund werd nu op 80 meter door JanJaap, en Wino begon op 40 meter de nieuwe multipliers weg te werken. En Maarten zocht ook een fatsoenlijk bed op om wat te slapen. Dit spel ging zo continue door, regelmatig werd er zowel bij het running station als het multiplier station van operator en band gewisseld. Maarten was weer vertrokken, want Erik, PD1DX wist natuurlijk ook hoe hij antenne steun moest geven. Om 10 uur (contest tijd) kwam Jaap (PA2F) de CW ploeg versterken. Dat ging niet helemaal vanzelf, want een run maken op 15 en 10 meter had niet zoveel succes. Pas nadat de 20 meter band werd uitgekozen als running band was er sprake van een kleine run. Jaap bleef ongeveer twee uur het running station bemannen. Tijdens de contest was het meestal het running station dat de bandwisseling bepaalde. Het multiplier station werd dan gevraagd de band vrij te geven, en op een nadere band multipliers te verzamelen. Pas op het einde van de contest werd er op wens van het multiplier station van band gewisseld. Multipliers zoeken was gemakkelijk. De software werd steeds zodanig ingesteld dat enkel nieuwe Multipliers in het band-window van het multiplier station zichtbaar waren. Daardoor was het niet S&P maar C&P, Click and Pounce. Uiteraard kwamen de spots van RBN, zodat zeer snel op nieuwe multipliers kon worden gereageerd. De operators (hoofdzakelijk Richard en Wino) waren vaak zo snel dat de multiplier al gelogd was voordat andere stations (DR1A-9A1A-RU3A enz..) boven op de multiplier doken. Sommige multiplier-spots van het RBN netwerk waren onbruikbaar. Dat had natuurlijk te maken met de band, het gespotte station en de call van de spotter. Een voorbeeld hiervan is de spot van KL7RA op 80 meter door W3LPL. Helaas werd op 80 (ook 160 meter) het station KL7RA nooit gehoord. Jammer, want daardoor werd Alalska en zone 1 geen miltiplier voor PI4DX. Naarmate de contest vorderde bleek de concurrentie steeds sneller te reageren op nieuwe multipliers. Het werd dan ook steeds moeilijker om een nieuwe multiplier te werken, en vaak kostte het aanzienlijk meer tijd. Die concurrentiestrijd nam in de laatste uren van de contest abnormaal hoge proporties aan. Iedere “Multi” deelnemer wou die nieuwe multiplier werken, het liefst direct na 1 keer roepen. Vaak werd er geen tijd genomen om even te luisteren, werd een nieuwe call gestart. De frequentie van de multiplier bleef daarom ook minuten lang geblokkeerd. De enige optie van het station met die nieuwe multiplier was dan ook split te gaan werken. De QRM op de zendfrequentie van “de multiplier” werd dan in elk geval verminderd met die stations die luisterden, en in de split-pile up gingen werken. Ook de PI4DX multiply-operators hadden last van deze toenemende QRM, waardoor een aantal multiplier werden gemist. En multipliers waren er ook in het laatste uur van de contest nog te werken. Uitrusten was er niet bij. De laatste multiplier werd 1 minuut voor het einde nog in hte log gezet. Erik (PD1DX) moest hiervoor wel Wino opmerkzaam maken dat op 160 meter TF4M uit zone 40 nog wat laatste stuiptrekkingen uitvoerde. Juist op tijd kon deze dubbele multiplier aan de enorme lijst van multipliers worden toegevoegd. Bij het running station ging het tijdens de contest steeds beter. De eerste 24 uur bleven de goeie runs achterwege, maar op dag 2 liep het gewoon lekker. Dat was goed te zien aan het QSO rate window van N1MM dat bij tijd en wijlen geheel gevuld was met blauwe lijntjes. Dus werden er veel QSO’s gemaakt. Het was logisch dat tijdens de laatste uren er wat minder run QSOs werden gemaakt. We hadden ons echter voorgenomen dat we 5000 QSOs in het log wilden hebben. Door wat minder aanbod werd besloten van het running station een RCP (Run-Click-Pound) station te maken. Wegwerken van alle blauwe call in het band-window. Hetzelfde principe als voorheen bij het multiplier station, Click op een blauwe call, en dit station werken. En na het QSO op de volgende blauwe call klikken en werken. Als er na 2 seconden geen antwoord van de blauwe kwam, dan werd gewoon op de volgende blauwe geklikt. Deze werkwijze op 80 meter zorgde ervoor dat anderhalf uur voor het einde van de contest de bel voor het 5000e QSO rinkelde. Na het overschrijden van die magische vijf-duizend grens was het nog niet afgelopen. Er waren nog blauwe zichtbaar. En verbazingwekkend was te zien dat na dit RCP gedoe er ook nog echt gerund kon worden. Het laatste station dat de runner werkte was AA5B op 80 meter om 23.59:42. Het zat erop. De CQWW-CW contest van 2013 was historie. Dit was het resultaat, gescoord door 6 operators: PA0ABM,PA0RRS,PA2F,PA3ARM,PD1DX en PG7V Band QSOs Punten Zones Entiteiten 160 126 192 18 74 80 782 1404 33 117 40 1322 3043 39 140 20 1111 2508 38 138 15 736 1727 38 142 10 1056 2576 36 143 Tot 5133 11444 202 754 De ruwe score liet, na aftrek van dupes een QSO totaal zien van 5133, en een totale multiplier van 956. Het puntentotaal van 11444 punten gaf aan dat de verdeling tussen Europese QSOs en QSOs met andere werelddelen ongeveer 2 : 3 was. Er werden dus 1,5 maal zoveel QSOs buiten Europa gemaakt dan binnen Europa. En de bruto score? 10.940.464 Punten. Conclusie? Een nieuw record natuurlijk. Maar het is afwachten wat de gecontroleerd score wordt. Niet alle QSOs van het multiplier station konden worden geteld. Oorzaken waren o.a. het maken van een QSO met een station dat geen multiplier (meer) was, of een onduidelijke bandwissel waardoor het leek alsof de bandwissel niet NA de voorgeschreven 10 minuten had plaas gevonden. Gevolg van deze oorzaken was dat het Cabrillo log, dat werd geuploaded naar www.cqww.com handmatig moest worden aangepast. Sommige verbindingen kregen daarom een “X-“ aan het begin van de QSO regel erbij. Voor PI4DX was dit station dan NIET gewerkt, maar het gelogde station kon het QSO met PI4DX wel claimen. Na controle van het log door Wino en JanJaap werden slechts 3 aanpassingen gedaan. Er werd een zone gewijzigd (reeds tijdens de contest door de operator opgemerkt). Verder werd slechts 1 call aangepast (een letter teveel in de call), en er moest 1 zone in het log worden aangevuld (QSO zonder zone, foutje in N1MM). De upload van het log moest worden herhaald doordat de Robot de clubnaam van PI4DX niet accepteerde. Na correctie in “Contest Club Zeeuws-Vlaanderen” was dit euvel ook alweer verleden tijd. Het record gaat zeker naar PI4DX. En nu maar afwachten op welke plaats we terecht komen. Dank aan Erik, PD1DX voor alweer een heerlijk contest-weekend, en dank aan zijn XYL Monique voor de heerlijke pannen soep. Beiden hebben ons zaterdag en zondag zoveel energie gegeven dat we de volledige 48 uur hebben kunnen deelnemen.

CQWW-CW 2013 bij PI4DX