Het valt niet mee om precies weer te geven wat er allemaal gebeurde tijdens deze Grand HAM expeditie. Gelukkig waren de twee zendamateurs die deze geschiedenis hadden geschreven, nog in leven  

Verzamelen materiaal.

 Herschrijven van dit stukje zendamateur-geschiedenis over de eerste DXpeditie was een plezierige taak. Natuurlijk ben ik een DXer, maar ik ben ook een liefhebber van de natuur. Ook wil ik vaak meer weten over het decor, waarin een verhaal zich afspeelt. Logisch dat daarom de inside-informatie van Bob Leo, en Bill Snyder niet voldoende was. Internet was een grote informatiebron, maar bezoekjes aan de bibliotheek waren onvermijdelijk. Tijdens het verzamelen van de informatie, en nog voor het schrijven van de de eerste zinnen was duidelijk dat het woord commercieel een grote betekenis had tijdens de expeditie 'To the Mountains of the Moon'. Er was maar een persoon die alles regelde, en dat was Commander Gatti. Of was het de geheimzinnige Mrs Ellen Gatti, de vrouw die zo nadrukkelijk op de achtergrond bleef, en nauwelijks in de verhalen voorkomt. Gatti was de baas, en alle expeditieleden hadden maar te doen wat hij hun opdroeg. Meedenken was een onbekend woord voor Attilio Gatti. Problemen konden derhalve niet uitblijven. Bij alle publikaties tijdens en gedurende de eerste jaren na afloop van de Expeditie, had Gatti het laatste woord. Dat was contraktueel vastgelegd. Gatti wilde het steeds doen voorkomen alsof Oost Africa nog ondekt moest worden, en dat na Livingstone en Stanley, hij, Commander Attilio Gatti, de derde grote 'Explorer' van het donkere Afrika was. Ik kan het idee, dat de gebeurtenissen door Gatti erg gekleurd werden beschreven, maar niet uit mijn hoofd zetten.

Oost Afrika.

  Het verhaal speelt zich af in Oost Afrika, in een tijd, kort na de tweede wereldoorlog. Het hele gebied stond onder Brits toezicht, communicatiemiddelen waren zeer beperkt, of soms geheel afwezig. Echter op alle plaatsen, waar de GH Expeditie haar kamp opsloeg, was er wel een hotel in de buurt. Zelfs in Fort Portal Uganda, dat pas de laatste jaren wat meer in de belangstelling is komen te staan. Vandaag de dag is een safari ondernemen in Kenya, Tanzania en Uganda zeker geen gebeurtenis die de krant haalt. De Kilimanjaro wordt jaarlijks meer dan 10.000 keer beklommen, niet altijd even succesvol trouwens. Op 1 januari 2000 stonden ongeveer 1000 mensen op de Uhuru Peak. Betere communicatiemiddelen en documentaires, maar vooral films, zoals "Out of Africa", met Humprey Boogard en Katryn Hepburn, hebben de aandacht van het toerisme op dit deel van Afrika gevestigd. Het gevolg was dat overal gebieden tot Nationale Parken werden uitgeroepen, en dat dit deel van Afrika behoorlijk druk kan zijn. Er is veel verandert in Oost Afrika. Taganyika en Zanzibar vormen nu een land Tanzania. Voordat de Owen Falls Dam in Uganda werd gebouwd waren de Ripon Falls de bron van de Nijl. Nu zijn de Ripon Falls in het stuwmeer van de dam verdwenen. Bismarck Hut, een pleisterplaats op de klim naar het hoogste puntje van Afrika, bestaat niet meer. Lezers van dit verhaal, die in de voetsporen, of beter gezegd in de bandensporen van W6PBV of W0LHS willen treden/rijden, en de safari willen overdoen, zijn dus gewaarschuwd.  

 Oude QSL kaarten.

  Misschien staan nog ergens op een dondere stoffige zolder wat oude schoenendozen, waarin QSL kaarten van vergeten Expeditie-QSO's zitten, en die het geheugen van W7LR (82 jaar in 2003) een beetje kunnen opfrissen. Natuurlijk kunnen QSL-museums, wanneer zij voldoende van deze oude QSL-kaarten bezitten, amateurs zoals Bob helpen om de historie een beetje te laten herleven. PA1AT, Gerard is ook bezig zo'n QSL-verzameling aan te leggen, van hem kwam een kaart, ingevuld doo Bob Leo, toen deze aktief was als VQ4ERR. Het QSL museum in Oostenrijk heeft al een flinke collectie oude QSL-kaarten, maar slechts een was ingevuld voor de bevestiging van een Gatti-Hallicrafters QSO. Tom, K8CX, heeft een grote hoeveelheid oude QSL-kaarten gescand, welke op internet zijn te vinden. De grote ham-vraag is nu natuurlijk, waar zijn al die andere duizenden VQ-QSL's? En wie kan een QSL tevoorschijn toveren die aan VQ3HGE, VQ4EHG, VQ5HEG of VQ5GHE is geadresseerd?

GHE in 2003

  Als de expeditie in deze tijd zou plaatsvinden, dan zou de naam wellicht LYD zijn, de "Laine-Yaesu DXpedition". Expeditie-leider zou de befaamde Martti J. Laine, OH2BH, zijn, bekend van ontelbare DXpedities. Het avontuur zou niet veel onderdoen voor het avontuur van Bob en Bill, maar het verslag zou veel meer radio bevatten. Want onder de 12 leden van de crew van de LYD zou zich Bob, KK6EK, bevinden. Het boek dat hij zou uitgeven zou waarschijnlijk de titel "DX from the Summit of Africa" heten. En James, 9V1YC, zou zeker de DX-wereld laten meegenieten, door alweer een fantastische DVD te produceren. Steve, KU9C zou de QSL-manager zijn, en Bernie, W3UR een van de pilots. AM verbindingen zouden allemaal zijn vervangen door SSB, met Franz, DJ9ZB achter de microfoon. En een van de CW operators, N5KO, Trey, zou een behoorlijk steentje bijdragen aan alweer een nieuw Dxpeditie record. En natuurlijk zouden dragers ervoor zorgen dat 5H2LYD, QRV vanaf de Kibo, het hoogste punt van de beroemde Kilimanjaro, wereldwijd te horen was. En de pile up zou zich uitspreiden over de hele band, want de geschiedenis herhaalt zich...  

Searching for the truth.

  Er was heel wat speurwerk nodig om te achterhalen wat er allemaal is gebeurd tijdens de 6 maanden durende expeditie. Jim Powers, met de expeditie meegestuurd als verslaggever van International News Service, heeft heel wat artikelen geschreven. Hiervan is slechts een klein deel in kranten terecht gekomen, Gatti keurde meeste artikelen af. Bob is veel vergeten in de afgelopen 55 jaar, maar hij is er zeker van dat Keith Sisk, genoemd als fotograaf in de brochure van Hallictrafters, niet van de partij is geweest. Bill Snyder, die een veel beter geheugen heeft dan Bob, kreeg de bons, hij was er bij de opbouw van basiskamp 3, Arusha, al niet meer bij. Gatti noemde 10.000 als QSO-aantal, terwijl Bob's notities slechts 3822 QSO's vermelden. Volgens Gatti waren alle deelnemers aan de expeditie succesvol in het bereiken van de Kibo-top op de Kilimanjaro. De Commander was een meester in het weergeven van diverse gebeurtenissen.

Vragen !

Zoals reeds aangegeven was Bob, W7LR, de trigger voor het herschrijven van het hele verhaal. Bob leverde zeer veel authentieke documenten aan, waardoor het verhaal meer inhoud kreeg. Maar, zoals Bob zelf toegeeft, zijn geheugen laat hem tegenwoordig vaak in de steek. Er zijn nog maar een paar leden van de Gatti Hallicrafters Expeditie in leven. En soms zijn bepaalde details niet meer boven water te krijgen. De komplete logs van de Expeditie zijn verloren geraakt. Gelukkig vond Bob in logboek 7, van W6PBV, een overzicht van de QSO's welke vanuit de verschillende basis-kampen zijn gemaakt. Ook ontvangen QSL-karten zijn verloren geraakt, of zijn te goed verstopt in stoffige archieven, of oude schoenendozen. En zelfs de brochure, welke Hallicrafters uitgaf tijdens de expeditie, toont gegevens welke niet meer zijn te verifieëren. Nog steeds zijn er onbeantwoorde vragen zoals: Waarom is Keith Sisk niet meegegaan op Expeditie? Hij was toch een van de drie winnende fotografen van de GHE wedstrijd. Koos Gatti Bill Snyder als fotograaf nummer drie, en werd Bill daarom de EERSTE zendamateur die gekozen werd? Na afloop van de Expeditie werd een grote openbare verkoping gehouden in Nairobi. Kocht S.A. Pegrume, VQ4CRE, iets van de gebruikte radio-apparatuur? Zijn er nog mensen die een QSL-kaart van VQ4EHG, VQ5GHE of VQ5HEG kunnen laten zien? Een kopie van zo'n kaart hoort thuis in het GHE verhaal. Wie kan een QSL-kaart laten zien, uitgeschreven voor VQ3HGE, VQ4EHG, VQ5GHE of VQ5HEG? Wie maakte het laatste QSO met de Gatti Hallicrafters Expedition? Iedereen die meer kan vertellen om het verhaal kompleet te maken is uitgenodigd om te reageren. Stuur uw kommentaar naar mij. Alvast bedankt!     © PA0ABM  

De eerste Grand HAM DXpeditie 1947-1948

Nawoord